۳۶۶۰۷۹۹۵ 

سوالات متداول

1) دیستروفی عضلانی چیست ؟دیستروفی های عضلانی گروهی از بیماری های ژنتیکی هستند که در آنها نقص ایجاد شده بر روی ژنهای تولید کننده سلولهای

ادامه مطلب »