به وب‌سایت انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی خوش آمدید.
  انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی، انجمنی مردم نهاد در کشور است که مجوز خود را از وزارت کشور دریافت نموده و در زمینه حمایت از بیماران در تمام زمینه‌ها(آموزشی، تحصیلی، شغلی، مالی، معنوی و پژوهشی) فعالیت می‌کند