۳۶۶۰۷۹۹۵ 

واقعیتهایی درباره دیستروفی عضلانی لیمب گردل

مترجم: بهرنگ شیخ زنوز

ویراستار: مرحوم دکتر علیرضا روانبخش

حقایقی که هر خانوادهای که فرزند بیمار دارد باید بداند.

مترجم: هانیه ضیائی

تکنیک کریسپر: راهی برای درمان بیماری دیستروفی عضلانی

نویسنده: رابعه موقرنیا

کتابچه تشخیص و مراقبت از دیستروفی عضلانی دوشن

مراقبت های ریوی بیماران دیستروفی عضلانی

نویسنده: دکتر سید حمیدرضا معزی فوق تخصص ریه

فیزیوتراپی قفسه سینه در مبتلایان به دیستروفی عضلانی

نویسنده: فریده گرجانی

زندگی کردن با ALS و کنار آمدن با تغییرات 

مترجم: سحر عابدی 

ویراستار: الهام اکبری- دکتر طیبه حیدرپور 

آموزه هایی برای بیماران مبتلا به بیماری عصبی-عضلانی

راهنمای آموزش والدین، معلم و کودک و یا دانش آموزان مبتلا به دیستروفی عضلانی دوشن.

مترجم: سعید ضروری

نقش کاردرمانگران در روند درمانی بیماران دیستروفی عضلانی.

نویسنده: رزا جعفری

مقاله ای در مورد بیماری سندرم میاستنیک مادرزادی یا CMS.

مترجم: دکتر میترا مقدسپور

مقاله واقعیت هایی در مورد بیماری FSHD یا فاسیو اسکاپولوهیومرال.

مترجم: بهرنگ شیخ زنوز

ویراستار: مرحوم دکتر علیرضا روانبخش

مقاله در مورد واقعیت های بیماری دیستروفی عضلانی دوشن و بکر.

مترجم:س. صفوی پور

ویراستار: مرحوم دکتر علیرضا روانبخش

مقاله ای در مورد واقعیت های بیماری دیستروفی عضلانی MMD یا میوتونیک.

مترجم: بهرنگ شیخ زنوز

ویراستار:دکتر طیبه حیدرپور

مقاله ای در مورد واقعیت های بیماری SMA یا اسپاینال ماسکولار آتروفی.

مترجم ها: مهسا حسینی طالقانی و سعیده حسنی

ویراستار: دکتر نسیم غلامی قاراب

مقاله ای در مورد واقعیت های بیماری دیستروفی عضلانی LGMD  لیمب گردل.

مترجم: بهرنگ شیخ زنوز

ویراستار: مرحوم دکتر علیرضا روانبخش

مقاله انگلیسی کیفیت زندگی در پسران مبتلا به دیستروفی دوشن

نویسنده: دکتر مرتضی حیدری