۳۶۶۰۷۹۹۵ 

مدیر کمپین بیماران اس ام ای در گفت‌وگو با ایسکانیوز مطرح کرد؛
بدعهدی وزارت بهداشت با بیماران اس ام ای / مرگ کودکان در نبود دارو