۳۶۶۰۷۹۹۵ 

برای ارتباط با انجمن دیستروفی ایران می توانید از راه های زیر اقدام کنید

فرم ارتباط با ما  

شما می توانید همچنین با پر کردن فرم
زیر درخواست خود را ثبت کنید

شماره تماس

۳۶۶۰۷۰۹۳ - ۳۶۶۰۷۹۹۵ -۳۶۶۰۶۴۴۸

آدرس

تهران ، میدان شهدا ، خیابان پیروزی ،خیابان منتظری ، بعد از کوچه تابنده دوست ، نرسیده به پارک خیام ، پلاک ۲۷ ، طبقه همکف انجمن دیستروفی ایران

ایمیل

info@dystrophy.ir

شماره تماس

۳۶۶۰۷۰۹۳ - ۳۶۶۰۷۹۹۵ -۳۶۶۰۶۴۴۸

آدرس

تهران ، میدان شهدا خیابان پیروزی ،خیابان منتظری بعد از کوچه تابنده دوست نرسیده به پارک خیام پلاک ۲۷ طبقه همکف انجمن دیستروفی ایران

ایمیل

info@dystrophy.ir

فرم ارتباط باما

شما می توانید همچنین با پر کردن فرم زیر درخواست خود را ثبت کنید