جدیدترین تحقیقات

پرینت

محققان به دنبال تجدید درمان سابق آزمایش سرطان برای درمان دیستروفی عضلانی هستند

نوشته شده توسط دکتر میترا مقدسپور در .

محققان مرکز ملی علوم انتقالي پيشرفته (NCATS) و  (UNR Med) دانشگاه نوادا، دانشکده پزشکی رنو؛ نشان دادند که داروهایی که در ابتدا برای درمان سرطان مؤثر نبودند ممکن است به عنوان یک درمان بالقوه برای دیستروفی عضلانی دوشن (DMD) مفيد باشند.

پرینت

درمان بیماران ALS با داروی رادیکاوا یا اداراوون

نوشته شده توسط دکتر بهروز حیدری در .

Edaravone (Radicava)

رادیکاوا یا اداراوون آنتی اکسیدان (مهارکننده رادیکال های آزاد) است و مانع پیشرفت اختلالات عملکردی بیماران ALS می گردد. از سال ۲۰۱۵ در ژاپن و کره و اخیرا در امریکا به این منظور مصوب گردیده است.