• کاستی‌های زندگی معنای تازه‌ای به داشته‌ها می‌بخشند
  • به حضور آن‌هایی که زیباترین تصویر زندگی‌شان لبخند توست ...
  • و هر روز پر از اشتیاق چشم باز می‌کنند برای دیدن توانمندی‌هایت
  • آن‌گاه که هستی، بودنت را جشن می‌گیرد
  • پر از رنگ و نور و زیبایی ...
  • به جای بیاور ... شکر این بودن در جهانی که تو را می‌خواند
  • جهانی که اگر چه گاه پر از درد و غم و دلتنگی است
  • اما، قهرمانانش، صاحبان لبخند و امیدند

پرینت

هشتمین هفته عاشقانه در ملارد

نوشته شده توسط کمیسیون فرهنگی- هنری همیاران در .

هشتمین هفته عاشقانه را در ملارد بودیم و برای سه عزیز مبتلا به دیستروفی نمایشنامه خوانی کردیم.

پرینت

پنج سوال با محقق كريس هرتزل

نوشته شده توسط دکتر آزاده بوزمهرانی در .

كريس هرتزل ، پروفسور بيولوژي سلولي دانشگاه پزشكي آتلانتا مي باشد، اخيراً موفق به دريافت پشتوانه مالي براي تحقيق بر روي ژن ANO5 شده است. جهش اين ژن در هر دو نوع ديستروفي  2L  LGMDو نوع distal) muscular dystrophy, or DD) وجود دارد.