• کاستی‌های زندگی معنای تازه‌ای به داشته‌ها می‌بخشند
  • به حضور آن‌هایی که زیباترین تصویر زندگی‌شان لبخند توست ...
  • و هر روز پر از اشتیاق چشم باز می‌کنند برای دیدن توانمندی‌هایت
  • آن‌گاه که هستی، بودنت را جشن می‌گیرد
  • پر از رنگ و نور و زیبایی ...
  • به جای بیاور ... شکر این بودن در جهانی که تو را می‌خواند
  • جهانی که اگر چه گاه پر از درد و غم و دلتنگی است
  • اما، قهرمانانش، صاحبان لبخند و امیدند

پرینت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)

نوشته شده توسط ندا انيسي در .

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی دعوت بعمل می اید تا با در دست داشتن کارت عضویت رسمی و کارت شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) که رأس ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 14/08/95 در نشانی خیابان آیت الله کاشانی، میدان شهر زیبا، خیابان آشوری، خیابان آزادی، کوچه هشت متری اسلامی، انتهای بن بست نیلوفر، مجتمع فرهنگی ورزشی شهربانو برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

پرینت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

نوشته شده توسط ندا انيسي در .

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی دعوت بعمل می اید تا با در دست داشتن کارت عضویت رسمی و کارت شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن(نوبت دوم) که رأس ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 95/08/14 در نشانی خیابان آیت الله کاشانی، میدان شهر زیبا، خیابان آشوری، خیابان آزادی، کوچه هشت متری اسلامی، انتهای بن بست نیلوفر، مجتمع فرهنگی ورزشی شهربانو برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

پرینت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

نوشته شده توسط ندا انيسي در .

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی دعوت بعمل می اید تا با در دست داشتن کارت عضویت رسمی و کارت شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) که رأس ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 95/07/30در نشانی خیابان آیت الله کاشانی، میدان شهر زیبا، خیابان آشوری، خیابان آزادی، کوچه هشت متری اسلامی، انتهای بن بست نیلوفر، مجتمع فرهنگی ورزشی شهربانو برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

پرینت

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

نوشته شده توسط ندا انيسي در .

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی دعوت بعمل می اید تا با در دست داشتن کارت عضویت رسمی و کارت شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده انجمن(نوبت اول) که رأس ساعت 3 بعد از ظهر روز جمعه مورخ 95/07/30 در نشانی خیابان آیت الله کاشانی، میدان شهر زیبا، خیابان آشوری، خیابان آزادی، کوچه هشت متری اسلامی، انتهای بن بست نیلوفر، مجتمع فرهنگی ورزشی شهربانو برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.

پرینت

نمایندگان انجمن دیستروفی در جلسه تعيين راهكارهاي افزايش نقش سمن‌هاي سلامت در توسعه منطقه محروم سيستان و بلوچستان با شرکت نمايندگاني از سمن‌هاي ملي سلامت با حضور وزیر بهداشت، شرکت کردند

نوشته شده توسط مهندس رامک حیدری در .

دیروز چهاردهم مهرماه به دعوت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت برای حل مشکلات بهداشتی استان سیستان و بلوچستان، نمایندگان انجمن دیستروفی ایران حضور یافتند.