۳۶۶۰۷۹۹۵ 

تمرین تقویت عضلات اندام تحتانی(پا) استفاده از دستگاه EMS بر روی بیمار SMA نوع 3 و عضلات چهار سر ران

ادامه مطلب »