امیرحسین طریقت
امیرحسین طریقتسفیر خیرین انجمن دیستروفی
فرزاد حسنی
فرزاد حسنیسفیر سلامت انجمن دیستروفی
احسان معراجی‌فر
احسان معراجی‌فرسفیر اطلاع‌رسانی انجمن دیستروفی
عموهای فیتیله‌ای
عموهای فیتیله‌ایسفیر شادی انجمن دیستروفی