اهداف انجمن

حمایت از بیماران در تمام زمینه‌های مالی، معنوی، تحصیلی، شغلی، پژوهشی، علمی

حمایت‌های مالی و معنوی از بیماران دیستروفی و خانواده آنها با در اختیار گذاشتن امکانات درمانی و کمک درمانی

ارائه خدمات علمی و پژوهشی در مورد بیماری دیستروفی توسط متخصصان

آمارگیری از تعداد بیماران در سطح کشور و طبقه‌بندی طیف بیماری آنها

آگاه‌سازی جوانان در مورد این بیماری از طریق انتشار بروشور و رسانه‌های عمومی

تلاش و همکاری با دستگاه‌های ذیربط در ایجاد شرایط لازم برای ادامه تحصیل بیمارانی که به دلیل شرایط جسمی قادر به ادامه تحصیل نیستند

تلاش و همکاری با دستگاه‌های ذیربط در ایجاد زمینه‌های اشتغال برای بیمار متناسب با شرایط جسمی بیمار

ارتباط با مراکز علمی جهان برای تبادل اطلاعات، کسب اخبار آخرین دستاوردهای علمی

کلیه اقدامات فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح و ذیربط به مرحله اجرا در خواهد آمد