انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی در سال 1385 مجوز خود را از وزارت کشور دریافت نمود و با هدف حمایت از بیماران در تمام زمینه‌ها(مالی، معنوی، تحصیلی، شغلی، پژوهشی و علمی) تشکیل گردید