دیستروفی عضلانی و مراقبت های قلبی و ریوی

در .

اگر چه در بیماران دیستروفی عضلانی دوشن علت اصلی مشکلات ، درگیری سیستم تنفس است هنوز آگاهی لازم در مورد طبیعت قابل درمان آن وجود ندارد . پیشرفت های اخیر در مراقبت بیماران دیستروفی عضلانی دوشن باعث شده آینده روشن تری برای این بیماران دیده شود.
لطفا جهت دریافت اطلاعات لازم در خصوص مراقبت های قلبی و ریوی مبتلایان به دوشن در اینجا کلیک کنید  و  نسخه  pdf مقاله را مطالعه نمایید.