پرینت

درمان بیماران ALS با داروی رادیکاوا یا اداراوون

نوشته شده توسط دکتر بهروز حیدری در .

Edaravone (Radicava)

رادیکاوا یا اداراوون آنتی اکسیدان (مهارکننده رادیکال های آزاد) است و مانع پیشرفت اختلالات عملکردی بیماران ALS می گردد. از سال ۲۰۱۵ در ژاپن و کره و اخیرا در امریکا به این منظور مصوب گردیده است.

 

 این دارو همچنین در سکته های مغزی حاد ایسکمیک تجویز می گردد.

 دارو به فرم وریدی در سیکل اول بمدت ۱۴ روز مصرف می گردد. سپس ۱۴ روز فاصله داده می شود. در سیکل بعدی در طول ۱۴ روز ۱۰ دوز دارو تجویز می گردد و ۱۴ روز بعدی مجددا بدون دارو ادامه می یابد.

 عوارض گزارش شده عبارتند از کهیر، آلرژی، نفس تنگی، اشکال در راه رفتن، هپاتیت، ترومبوسیتوپنی، رابدومیولیز، آسیب حاد ریوی و کبودشدگی.

 اثربخشی دوز ۶۰ میلی گرم آن از دوز ۳۰ میلی گرم در درمان ALS موثرتر بوده است. 

 دارو در بیمارانی با ALS خفیف که ریلوزول نیز دریافت می کنند، نسبت به فرم شدید بیماری، مؤثر می باشد.

 

Expert Opinion on Pharmacotherapy. (2017);18:735-738.

Expert Opin Pharmacother. (2010);11:1753–1763.

Medscape.com, 2017

FDA.org, 2017