مطالعات بر روي حیوانات از خوب بودن ژن درمانی در مورد بيماري MTM حكايت مي كند

در .

منتشر شده در 22 ژانويه 2014

محققان در بخشی از MDA با تزریق تک ژن myotubularin در رگ ها به طور قابل توجهی بهبود اختلالات عضلانی و بقا را در موش ها و سگ ها نشان دادند.


در ژن درمانی ساختار عضلانی به طور قابل توجهی بهبود یافته و بهبود عملکرد تنفسی و بقا طولانی مدت در حیوانات یافت می شود.

نتایج از آینده خوبی برای ژن درمانی در میوپاتی myotubular انسان خبرمی دهد.اصلاح ناهنجاریهای عضلانی در موش ها و سگ ها

Childers و همکارانش در ابتدا ژنتیک موشی که قادر به تولید پروتئین myotubularin نبود مورد مطالعه قرار گرفت. این موش ها دارای یک بیماری شبیه MTM انسان و با ناهنجاری های عمیق در ساختار و عملکرد عضلات اسکلتی بودند.


ژن Myotubularin در پوسته آدنو ویروس نوع 8 ه، (AAV8 "بردار") به داخل ورید دردم این موش ها در شروع علائم بیماری و یا در مرحله بعد از بیماری تزریق شد. در هر دو شرایط، اختلالات عضلانی، اصلاح شد و بقا طولانی مدت شد.


پس از آن گروه Childers 'سگ شکاری لابرادور نر با جهش در یک ژن myotubularin را مورد مطالعه قرار دادند.. این سگ یک اختلال که شباهت زیادی به بیماران مبتلا به این نوع از جهش ها دارد و به طور معمول نمی توانند فراتر از 4 ماه زنده بمانند. (ژن myotubularin بر روی کروموزوم X است. همانطور که با دیگر اختلالات کروموزوم X مرتبط است، اختلال در ژن myotubularin تقریبا به طور انحصاری در male تاثیر می گذارد.)


سنتز عضلات در سگ نر مبتلا کاهش یافته و محل پروتئین myotubularin تغییر یافته است.

هنگامی که محققان ژن myotubularin در داخل وکتور AAV8 به یک رگ خونی در سه سگ 9 هفته ای با کمبود myotubularin تزریق کردند، در آنها هم این روش به خوبی تحمل شده بود، بهبود اختلالات عضلانی اسکلتی و عملکرد تنفسی، و زنده ماندن برای بیش از یک سال طولانی مدت دیده شد.


تحت تنها یک تزریق منفرد از ژن درمانی در هر دو موش و سگ، شش ماه در موش و یک سال در سگ ،اختلالات عضلات برای مدت زمان از مطالعات اصلاح شد. توجه داشته باشید، هیچ پاسخ ایمنی ناخواسته ای به درمان وجود ندارد.نتایج جواب خوبی برای ژن درمانی از MTM انسان را نمایش می دهد.

نتایج ما در ژن درمانی داخل وریدی به واسطه AAV8 منجر به اصلاح سیستمیک طولانی مدت از میوپاتی myotubular وابسته به X در مدل های کوچک و بزرگ حیوانات در دوزهای سازگار با کاربرد بالینی را نشان می دهد .