کاربرد داروی جدید اتپلیرزن در 2014 به اف دي اي معرفی خواهد شد

در .

دیستروفی عضلانی دوشن : شرکت سارپتا ،کاربرد داروی جدید اتپلیرزن را در 2014 به اف دي اي معرفی خواهد کرد.

در24 جولای 2013 ، کمپانی سارپتا اعلام کرد این شرکت در نیمۀ اول 2014 ، یک داروی کاربردی جدید به سازمان دارویی و غذایی آمریکا "اف دي اي" معرفی خواهد کرد.


گارابدیان گفت: سارپتا در 2014 یک آزمایش تایید شده، در مقیاس وسیع (اجرای فاز3 ) برای اتپلیرزن طرح ریزی می نمايد . صرفنظر ازاینکه " اف دي اي " چنین آزمایشی را لازم بداند یا نه.


وی گفت این شرکت نیازمند داده های این آزمایش بزرگ است، زیرا آنان را بسوی ساخت داروهای پرش اگزونی برای دیستروفی عضلانی دوشن که منجر به افزایش تولید دیستروفین در اگزون ژنهایی چون 44، 45، 53، و55 می گردد ،کمک می کند.