پرش ا کزونی (exon skipping) چیست وچگونه عمل می نماید ؟

در .

برای توصیف مفهوم پرش اکزونی ، ابتدا ضروری است شرح دهیم که ژن ها چگونه عمل می نمایند و چه طور ایجاد جهش ها در ژن دیستروفین می توانند باعث ایجاد دیستروفی های عضلانی دوشن و بکر شوند . برای دریافت اطلاعات کامل در این خصوص لطفا" بر روی آیکن زیر کلیک کنید و سپس نسخه pdfمقاله را دانلود نمایید.