تصوير شماره-1
تصوير شماره-1
4,00 / 1
تصوير شماره-2
تصوير شماره-2
4,00 / 1
تصوير شماره-3
تصوير شماره-3
5,00 / 1
تصوير شماره-4
تصوير شماره-4
4,00 / 1
از چپ به راست: دكتر تهراني ،دكتر سيد مهدي ، دكتر معزي ، مهندس حيدري
از چپ به راست: دكتر تهراني ،دكتر سيد مهدي ، دكتر معزي ، مهندس حيدري
5,00 / 1
تصوير شماره-5
تصوير شماره-5
5,00 / 1
پروفسور اوتيزبرا
پروفسور اوتيزبرا
5,00 / 1
تصوير شماره-6
تصوير شماره-6
5,00 / 1
پروفسور اوتيزبرا و دكتر فاتحي
پروفسور اوتيزبرا و دكتر فاتحي
5,00 / 1
تصوير شماره-7
تصوير شماره-7
4,00 / 1
تصوير شماره-8
تصوير شماره-8
5,00 / 1
تصوير شماره-9
تصوير شماره-9
4,00 / 1
DatsoGallery By Andrey Datso