• کاستی‌های زندگی معنای تازه‌ای به داشته‌ها می‌بخشند
  • به حضور آن‌هایی که زیباترین تصویر زندگی‌شان لبخند توست ...
  • و هر روز پر از اشتیاق چشم باز می‌کنند برای دیدن توانمندی‌هایت
  • آن‌گاه که هستی، بودنت را جشن می‌گیرد
  • پر از رنگ و نور و زیبایی ...
  • به جای بیاور ... شکر این بودن در جهانی که تو را می‌خواند
  • جهانی که اگر چه گاه پر از درد و غم و دلتنگی است
  • اما، قهرمانانش، صاحبان لبخند و امیدند

پرینت

A Gene Therapy Appears To Replace Missing Protein In Muscular Dystrophy Patients

نوشته شده توسط forbes.com در .

Jun 19, 2018

An experimental gene therapy appeared to dramatically increase the production of a muscle-making protein in three young boys with Duchenne muscular dystrophy, a deadly and irreversible disease, according to results being presented by the drugmaker Sarepta Therapeutics at an investor event this morning.

پرینت

به نظر می‌رسد که ژن‌درمانی، جایگزین پروتئین گمشده در بیماران دیستروفی عضلانی دوشن می‌شود

نوشته شده توسط روشنک بانی در .

منتشر شده در 19 ژوئن 2018

با توجه به نتایج ارائه‌شده توسط شرکت داروسازی Sarepta Therapeutics در رویداد سرمایه‌گذاری امروز، به نظر رسیده است که در یک آزمایش ژن‌درمانی، تولید پروتئین عضله ساز در سه پسر جوان با دیستروفی عضلانی دوشن ، به طرز چشمگیری افزایش‌یافته است.

پرینت

انجمن دیستروفی عضلانی آمریکاMDA جهت ایجاد شبکه تحقیقات بالینی LGMD منابع مالی را تأمین نموده است تا در توسعه درمان، تسریع حاصل شود

نوشته شده توسط محمد عاملی در .

منتشر شده در 2018/07/27   

اخیرا انجمن دیستروفی عضلانی آمریکا امتیاز شبکه تحقیقاتی بالینی را، به آقای نیکلاس جانسون، نائب رئیس تحقیق و استادیار علوم مغز و اعصاب دانشگاه ویرجینیا در ریچموند اعطاء کرد، تا شبکه تحقیقاتی بالینی دیستروفی عضلانی عضلانی (LGDM) را تأسیس کند.