اخبار علمی

ساخت ژن مصنوعی برای درمان بیماری تحلیل عضلانی ماهیچه

نوشته شده توسط خبرگزاری مهر در .

گروهی از دانشمندان انگلیسی و ایتالیایی موفق شدند اولین ژن ترکیبی مصنوعی را برای مقابله با بیماری تحلیل ماهیچه ای تولید کنند.
این ژن که "جاز" نام دارد می تواند نقش مهمی در درمان بیماری تحلیل عضلانی "دوشن" ایفا کند. تحلیل عضلاتی دوشن، آسیبی است که منجر به تخریب بافت ماهیچه ای در بافت های فیبری و چربی می شود و با کاهش قدرت ماهیچه ای و توانایی های حرکتی همراه است.