معرفي گروه ماجراجويان معلول ايراني

در .

گروه ماجراجویان معلول ایرانی متشکل از افراد دارای معلولیتی است که فراتر از موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی به ماجراجویی می پردازند. هدف از تشکیل این گروه نشان دادن توانایی های افراد معلول در انجام فعالیت های پرهیجان است.ما معتقدیم فعالیت های این گروه در نشان دادن روحیه و نشاط افراد دارای معلولیت با وجود مشکلات و فقر فرهنگی جامعه، تاثیری چشمگیر در فرهنگ سازی برای حضور اجتماعی معلولین در جامعه ای فراگیر خواهد داشت. ما تلاش خواهیم کرد با انعکاس تجربیات و معرفی فعالیت های پرهیجان و مختلف راه را برای تجربه سایر افرادی که به نوعی دارای معلولیت هستند هموار کنیم. این گروه بدنبال این خواهد بود که افراد با معلولیت های شدید بتوانند فعالیت های مختلفی از قبیل پرواز با انواع وسایل پرنده فوق سبک (وزن پرنده زیر ۳۰۰ کیلو گرم) مانند هواپیما های آموزشی (سسنا و …)، پارا موتور، پارا گلایدر، جایرو کوپتر، کایت موتور دار و…را تجربه کنند.

 


اعضای ماجراجویان معلول ایرانی

سعید ضروری / موسس سایت ماجراجویان معلول ایرانی و مبتلا به ديستروفي عضلاني

محمد رضی زاده / مدیر سایت و عضو انجمن ديستروفي

حسین حاجی ها


آدرس سايت:

http://www.iadt.ir/