اخبار انجمن

گزارش برگزاری اولین اکران خصوصی مستند رویای فوتبال

نوشته شده توسط رامک حیدری در .

در تاریخ پنجم اسفندماه اولین اکران از فیلم مستند رویای فوتبال در سالن سید الشهدا برگزار گردید. در این اکران چند تن از نمایندگان حال و اسبق مجلس محترم شورای اسلامی و معاون سازمان محیط زیست حضور داشتند. 

ارسال نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد از طرف انجمن دیستروفی ایران و 66 انجمن مردم نهاد فعال در حوزه سلامت

نوشته شده توسط انجمن دیستروفی ایران و 66 انجمن مردم نهاد فعال در حوزه سلامت در .

جناب آقای آنتونیو گوترش، دبیرکل محترم سازمان ملل متحد

با سلام و احنرام 

ضمن قدردانی از موضع منطقی و مدبرانه شما نسبت به احکام تبعیض آمیز و غیر انسانی رییس جمهور آمریکا در رابطه با اکثریت قابل توجهی از مسلمانان جهان در 7 کشور دنیا، گروهی از سازمان های مردم نهاد ایران همسو با فعالین حوزه جامعه مدنی در کشور آمریکا، کشور های اروپایی و دیگر کشورهای جهان و دیگر ازادیخواهان جهان به این اقدام غیر انسانی و نژاد پرستانه مراتب اعتراض خود را اعلام نموده و از جنابعالی می خواهیم در چارچوب دفاع از حقوق انسان هایی که با یک تصمیم تبعیض آمیزاز حقوق مدنی خود محروم گردیده اند با تکیه بر مساعی بین المللی و سازکار های موجود در سازمان ملل متحد رییس جمهورآمریکا موظف به رفع این محدودیت ها گردد.