دفتر انجمن دیستروفی ایران در ایرانشهر افتتاح شد.

نوشته شده توسط روابط عمومی انجمن در .

مروز 27 آذرماه دفتر انجمن دیستروفی در ایرانشهر با همت و مدیریت آقای دکتر عفت نژاد متخصص نورولوژی در سرای سمنهای سلامت مکران افتتاح گردید.

 


طبق پیگیریهای به عمل آمده از جانب آقای دکتر تمام خانه های بهداشت روستاها موظف شده اند تا موارد مشکوک به دیستروفی را جهت انجام آزمایشات تشخیصی به آقای دکتر عفت نژاد ارجاع دهند.

 


طبق توافق به عمل آمده با دانشگاه علوم پزشکی انجام آزمایشات خون و نوار عصب عضله آنها به صورت رایگان صورت میپذیرد.


بدین وسیله از زحمات جناب دکتر عفت نژاد نهایت قدردانی را نموده و برایشان آرزوی موفقیت در این راه را داریم.