پرینت

اطلاعیه 7 شهریور

نوشته شده توسط روابط عمومی انجمن در .

بدینوسیله به اطلاع میرساند انجمن دیستروفی در برنامه خندوانه شرکت نداشته و اینکار از طرف یک عده از بیماران به طور مستقل صورت گرفته و انجمن صحت و سقم گفتارها را تایید نمیکند.